Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 3480 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - německý jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 40
zúčastnili se: 33
splnili podmínky přijetí: 33
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 25
přijatí celkem: 25

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: NJ - Německý jazyk
počet zúčastněných: 33 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 40 
průměrný výsledek: 24 
směrodatná odchylka: 13,6342970481979 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 33 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 37 
směrodatná odchylka: 19,0499129711464 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:35:11 Úvodní stránka