Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3480 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - německý jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 43
zúčastnili se: 36
splnili podmínky přijetí: 36
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 32
přijatí celkem: 32

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: NJ - Německý jazyk
počet zúčastněných: 36 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 47 
průměrný výsledek: 31 
směrodatná odchylka: 15,8428947497811 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 36 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 48 
průměrný výsledek: 34 
směrodatná odchylka: 17,0590034655402 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

3.6.2020 - 23:11:24 Úvodní stránka