Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3480 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - německý jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 48
zúčastnili se: 38
splnili podmínky přijetí: 38
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 30
přijatí celkem: 30

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: NJ - Německý jazyk
počet zúčastněných: 38 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 47 
průměrný výsledek: 27 
směrodatná odchylka: 16,8900804284649 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 38 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 36 
směrodatná odchylka: 21,2618138305626 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:30:11 Úvodní stránka