Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3480 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - německý jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 46
zúčastnili se: 36
splnili podmínky přijetí: 36
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 31
přijatí celkem: 31

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: NJ - Německý jazyk
počet zúčastněných: 36 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 25 
směrodatná odchylka: 16,2786766919873 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 36 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 38 
průměrný výsledek: 25 
směrodatná odchylka: 15,1104753973942 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:26:50 Úvodní stránka