Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3480 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - německý jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 28
zúčastnili se: 23
splnili podmínky přijetí: 23
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 23
přijatí celkem: 23

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: NJ - Německý jazyk
počet zúčastněných: 23 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 48 
průměrný výsledek: 27 
směrodatná odchylka: 15,935685491897 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 23 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 46 
průměrný výsledek: 33 
směrodatná odchylka: 17,1265287650495 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 1:04:26 Úvodní stránka