Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2020 - Detail oboru

obor: 3480 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - německý jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 23
zúčastnili se: 23
splnili podmínky přijetí: 23
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 23
přijatí celkem: 23

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: NJ - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 50 
směrodatná odchylka: 234,520787991171 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

3.8.2021 - 10:45:07 Úvodní stránka