Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3486 - 7503T068 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 15
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 5
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 157 
průměrný výsledek: 109 
směrodatná odchylka: 32,504316824768 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2BP - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 127 
průměrný výsledek: 127 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2DC - Dějepis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 78 
průměrný výsledek: 78 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2FP - Francouzský jazyk
počet zúčastněných: 13 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 152 
průměrný výsledek: 115 
směrodatná odchylka: 50,3680217756753 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2OP - Výchova k občanství
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 72 
průměrný výsledek: 72 
směrodatná odchylka: 72 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:38:59 Úvodní stránka