Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 3487 - 7503T163 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 62
zúčastnili se: 53
splnili podmínky přijetí: 33
nesplnili podmínky přijetí: 20
přijatí rovnou: 33
přijatí celkem: 33

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 17 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 182 
průměrný výsledek: 125 
směrodatná odchylka: 59,827907967455 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2CP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 143 
průměrný výsledek: 118 
směrodatná odchylka: 75,1437684542105 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2DC - Dějepis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 140 
průměrný výsledek: 120 
směrodatná odchylka: 20 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 66 
průměrný výsledek: 57 
směrodatná odchylka: 6,70820393249937 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 35 
nejlepší dosažený výsledek: 23 
průměrný výsledek: 15 
směrodatná odchylka: 5,7927157323276 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných: 54 
nejlepší možný výsledek: 130 
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 107 
směrodatná odchylka: 50,8263811611742 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
47 59 73 83 120 130 130 130 130 130 130

zkouška: 2OP - Výchova k občanství
počet zúčastněných: 10 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 166 
průměrný výsledek: 127 
směrodatná odchylka: 46,7319483865161 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 80 
průměrný výsledek: 80 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2TP - Tělesná výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 102 
průměrný výsledek: 93 
směrodatná odchylka: 93,4344690143846 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2UP - Chemie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 145 
průměrný výsledek: 145 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 18:47:16 Úvodní stránka