Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3490 - 7503T065 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 89
zúčastnili se: 70
splnili podmínky přijetí: 43
nesplnili podmínky přijetí: 27
přijatí rovnou: 36
přijatí celkem: 39

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 28 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 157 
průměrný výsledek: 109 
směrodatná odchylka: 61,3687828129154 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2BP - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 52 
průměrný výsledek: 52 
směrodatná odchylka: 52 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2CP - Český jazyk
počet zúčastněných: 72 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 172 
průměrný výsledek: 106 
směrodatná odchylka: 60,4811222269671 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
41 67 82 91 96 104 114 119 137 151 172

zkouška: 2DC - Dějepis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 179 
průměrný výsledek: 127 
směrodatná odchylka: 26,2103867770012 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 105 
průměrný výsledek: 92 
směrodatná odchylka: 54,25249610233 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2FP - Francouzský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 168 
průměrný výsledek: 137 
směrodatná odchylka: 72,4417869740939 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 35 
nejlepší dosažený výsledek: 33 
průměrný výsledek: 29 
směrodatná odchylka: 3,16227766016838 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 182 
směrodatná odchylka: 17,5 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2OP - Výchova k občanství
počet zúčastněných: 12 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 144 
průměrný výsledek: 101 
směrodatná odchylka: 63,1377462378885 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 57,7350269189626 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2TP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 75 
průměrný výsledek: 64 
směrodatná odchylka: 9,89949493661167 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2UP - Chemie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 125 
směrodatná odchylka: 25 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 17:55:08 Úvodní stránka