Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3491 - 7503T166 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 30
zúčastnili se: 19
splnili podmínky přijetí: 13
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 13
přijatí celkem: 13

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 153 
průměrný výsledek: 106 
směrodatná odchylka: 33,7814668124402 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2CP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 134 
průměrný výsledek: 103 
směrodatná odchylka: 54,6928925912682 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2DC - Dějepis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 170 
průměrný výsledek: 140 
směrodatná odchylka: 84,4590630621328 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných: 19 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 117 
průměrný výsledek: 89 
směrodatná odchylka: 69,4774892337824 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 92 
průměrný výsledek: 92 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2TP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 78 
průměrný výsledek: 70 
směrodatná odchylka: 70,8978137885788 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:40:00 Úvodní stránka