Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3493 - 7506T053 - Speciální pedagogika - logopedie (Navazující magisterský program N7506) (Prezenční)
počet: 36
zúčastnili se: 21
splnili podmínky přijetí: 18
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 17
přijatí celkem: 17

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: SLT - Speciální pedagogika - logopedie
počet zúčastněných: 21 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 190 
průměrný výsledek: 147 
směrodatná odchylka: 129,661571946924 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:47:34 Úvodní stránka