Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3580 - 1701V047 - Didaktika fyziky (Doktorský program P1701) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:25:48 Úvodní stránka