Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 3596 - 7503T166 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - etická výchova (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 16
zúčastnili se: 12
splnili podmínky přijetí: 12
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 9

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných: 12 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 102 
průměrný výsledek: 75 
směrodatná odchylka: 45,2460863869278 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 130 
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 130 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 18:53:48 Úvodní stránka