Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 361 - 7310R228 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk (Bakalářský program B7310) (Prezenční)
počet: 313
zúčastnili se: 164
splnili podmínky přijetí: 42
nesplnili podmínky přijetí: 122
přijatí rovnou: 41
přijatí celkem: 41

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CAP - Anglický jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných: 191 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 170 
průměrný výsledek: 98 
směrodatná odchylka: 85,3128616133452 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
30 52 67 76 86 95 107 119 132 142 170

zkouška: CNP - Německý jazyk pro cestovní ruch (písemná)
počet zúčastněných: 86 
nejlepší možný výsledek: 130 
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 79 
směrodatná odchylka: 90,5853632255727 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
8 30 42 56 68 80 94 100 130 130 130

zkouška: CRP - Ruský jazyk pro cestovní ruch (písemná)
počet zúčastněných: 88 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 67 
směrodatná odchylka: 54,4945533170692 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
7 37 51 58 62 69 72 80 89 97 100

1.6.2020 - 19:17:50 Úvodní stránka