Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 363 - 7105R005 - Archivnictví - historie (Bakalářský program B7105) (Prezenční)
počet: 57
zúčastnili se: 47
splnili podmínky přijetí: 13
nesplnili podmínky přijetí: 34
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 47 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 72 
průměrný výsledek: 33 
směrodatná odchylka: 20,3794243486609 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:18:17 Úvodní stránka