Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 363 - 7105R052 - Archivnictví - historie (Bakalářský program B7105) (Prezenční)
počet: 38
zúčastnili se: 33
splnili podmínky přijetí: 23
nesplnili podmínky přijetí: 10
přijatí rovnou: 19
přijatí celkem: 19

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 33 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 69 
průměrný výsledek: 46 
směrodatná odchylka: 22,3650240086323 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:40:38 Úvodní stránka