Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 366 - 7105R001 - Archeologie (Bakalářský program B7109) (Prezenční)
počet: 41
zúčastnili se: 27
splnili podmínky přijetí: 23
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 17
přijatí celkem: 17

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 27 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 77 
průměrný výsledek: 51 
směrodatná odchylka: 40,1174655440166 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 18:58:27 Úvodní stránka