Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 366 - 7105R001 - Archeologie (Bakalářský program B7109) (Prezenční)
počet: 28
zúčastnili se: 24
splnili podmínky přijetí: 21
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 20
přijatí celkem: 20

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 24 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 76 
průměrný výsledek: 53 
směrodatná odchylka: 26,472311262238 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:10:51 Úvodní stránka