Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 368 - 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 6
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 4
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 4
přijatí celkem: 4

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 121 
průměrný výsledek: 92 
směrodatná odchylka: 24,2171885697375 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 18:10:57 Úvodní stránka