Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 368 - 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 8
zúčastnili se: 8
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 6

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 186 
průměrný výsledek: 114 
směrodatná odchylka: 33,4194460606396 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:20:00 Úvodní stránka