Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 368 - 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 14
zúčastnili se: 13
splnili podmínky přijetí: 13
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIC - Biologie
počet zúčastněných: 13 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 180 
směrodatná odchylka: 61,8232205483687 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:37:54 Úvodní stránka