Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 369 - 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 27
zúčastnili se: 22
splnili podmínky přijetí: 19
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 19
přijatí celkem: 19

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 24 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 157 
průměrný výsledek: 106 
směrodatná odchylka: 43,8678668185306 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 23 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 130 
směrodatná odchylka: 63,4669303241741 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

3.6.2020 - 23:54:22 Úvodní stránka