Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 369 - 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 32
zúčastnili se: 24
splnili podmínky přijetí: 22
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 21
přijatí celkem: 21

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 24 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 185 
průměrný výsledek: 115 
směrodatná odchylka: 73,0405138718689 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 28 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 48 
směrodatná odchylka: 60,7454151726456 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:32:37 Úvodní stránka