Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 3702 - 1407R016 - Toxikologie a analýza škodlivin (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 76
zúčastnili se: 58
splnili podmínky přijetí: 55
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 50
přijatí celkem: 50

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 58 
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 130 
směrodatná odchylka: 78,1173749364175 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
40 90 110 120 140 150 150 150 150 150 150

1.6.2020 - 19:37:47 Úvodní stránka