Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3702 - 1407R016 - Toxikologie a analýza škodlivin (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 80
zúčastnili se: 70
splnili podmínky přijetí: 62
nesplnili podmínky přijetí: 8
přijatí rovnou: 53
přijatí celkem: 54

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 68 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 115 
směrodatná odchylka: 66,3561595583308 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
0 55 70 95 110 145 150 150 150 150 150

1.6.2020 - 18:09:31 Úvodní stránka