Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3702 - 1407R016 - Toxikologie a analýza škodlivin (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 93
zúčastnili se: 85
splnili podmínky přijetí: 78
nesplnili podmínky přijetí: 7
přijatí rovnou: 72
přijatí celkem: 72

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 85 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 46 
směrodatná odchylka: 53,7569171962679 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
0 0 0 0 0 0 65 80 100 120 150

6.7.2020 - 1:01:47 Úvodní stránka