Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3702 - 1407R016 - Toxikologie a analýza škodlivin (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 138
zúčastnili se: 115
splnili podmínky přijetí: 101
nesplnili podmínky přijetí: 14
přijatí rovnou: 86
přijatí celkem: 86

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 115 
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 125 
průměrný výsledek: 35 
směrodatná odchylka: 45,5675243156615 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
0 0 0 0 0 0 50 70 80 95 125

12.7.2020 - 19:09:31 Úvodní stránka