Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 3722 - 7504T - Učitelství pro střední školy - společný základ (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 238
zúčastnili se: 176
splnili podmínky přijetí: 165
nesplnili podmínky přijetí: 11
přijatí rovnou: 114
přijatí celkem: 115

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 102 
průměrný výsledek: 85 
směrodatná odchylka: 74,8460920823526 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných: 10 
nejlepší možný výsledek: 130 
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 130 
směrodatná odchylka: 41,1096095821889 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných: 18 
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 130 
směrodatná odchylka: 75,4234672296838 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných: 18 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 98 
směrodatná odchylka: 69,7117076927861 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:35:31 Úvodní stránka