Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3722 - 7504T - Učitelství pro střední školy - společný základ (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 129
zúčastnili se: 83
splnili podmínky přijetí: 77
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 65
přijatí celkem: 65

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 93 
průměrný výsledek: 90 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 188 
směrodatná odchylka: 174,179491517983 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných: 17 
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 128 
směrodatná odchylka: 65,7158529880227 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných: 16 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 96 
směrodatná odchylka: 59,8862650871947 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 0:56:39 Úvodní stránka