Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3725 - 7503T - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - společný základ (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 166
zúčastnili se: 109
splnili podmínky přijetí: 102
nesplnili podmínky přijetí: 7
přijatí rovnou: 66
přijatí celkem: 71

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2BP - Biologie
počet zúčastněných: 11 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 42,6401432711221 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 99 
průměrný výsledek: 88 
směrodatná odchylka: 63,3117287712158 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 131 
průměrný výsledek: 103 
směrodatná odchylka: 78,1816794396232 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných: 15 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 200 
směrodatná odchylka: 154,919333848297 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných: 15 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 98 
směrodatná odchylka: 36,5586287124303 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 0:41:20 Úvodní stránka