Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3774 - 7504T338 - Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ (Navazující magisterský program N7507) (Prezenční)
počet: 21
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Obor nemá písemné části zkoušky.

4.6.2020 - 1:01:03 Úvodní stránka