Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3774 - 7504T338 - Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ (Navazující magisterský program N7507) (Prezenční)
počet: 24
zúčastnili se: 17
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 13
přijatí celkem: 13

Obor nemá písemné části zkoušky.

12.7.2020 - 18:29:07 Úvodní stránka