Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3798 - 6731R029 - Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností (Bakalářský program B6731) (Prezenční)
počet: 21
zúčastnili se: 21
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 11
přijatí rovnou: 8
přijatí celkem: 8

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: USP - Písemná zkouška
počet zúčastněných: 21 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 95 
směrodatná odchylka: 40,3041882181758 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:02:13 Úvodní stránka