Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 380 - 1103R008 - Finanční a pojistná matematika (Bakalářský program B1103) (Prezenční)
počet: 35
zúčastnili se: 28
splnili podmínky přijetí: 28
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 25
přijatí celkem: 25

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 19:34:13 Úvodní stránka