Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 380 - 1103R008 - Finanční a pojistná matematika (Bakalářský program B1103) (Prezenční)
počet: 41
zúčastnili se: 35
splnili podmínky přijetí: 35
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 33
přijatí celkem: 33

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:01:47 Úvodní stránka