Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 380 - 1103R008 - Finanční a pojistná matematika (Bakalářský program B1103) (Prezenční)
počet: 34
zúčastnili se: 22
splnili podmínky přijetí: 22
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 22
přijatí celkem: 22

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:36:12 Úvodní stránka