Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3809 - 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B0688A140001) (Prezenční)
počet: 248
zúčastnili se: 182
splnili podmínky přijetí: 182
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 182
přijatí celkem: 182

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 181 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 48 
směrodatná odchylka: 38,7137300929369 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
5 11 25 35 45 50 55 60 70 80 100

2.7.2020 - 21:56:57 Úvodní stránka