Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 381 - 6101R029 - Filozofie a společenské vědy (Bakalářský program B6101) (Prezenční)
počet: 66
zúčastnili se: 50
splnili podmínky přijetí: 49
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 44
přijatí celkem: 44

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 50 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 82 
průměrný výsledek: 58 
směrodatná odchylka: 35,6111948690296 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:32:37 Úvodní stránka