Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3811 - 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B0688A140001) (Kombinovaná)
počet: 61
zúčastnili se: 34
splnili podmínky přijetí: 34
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 34
přijatí celkem: 34

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 34 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 36 
směrodatná odchylka: 39,5931911427029 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:58:32 Úvodní stránka