Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3828 - B022201 - Historické vědy (Bakalářský program B0222A120001) (Prezenční)
počet: 59
zúčastnili se: 49
splnili podmínky přijetí: 42
nesplnili podmínky přijetí: 7
přijatí rovnou: 31
přijatí celkem: 31

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 59 
nejlepší možný výsledek: 50 
nejlepší dosažený výsledek: 40 
průměrný výsledek: 21 
směrodatná odchylka: 11,4226725860853 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
0 0 14 19 22 23 25 28 30 33 40

2.7.2020 - 21:32:50 Úvodní stránka