Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3832 - B092301 - Sociální práce (Bakalářský program B0923P240001) (Kombinovaná)
počet: 145
zúčastnili se: 119
splnili podmínky přijetí: 117
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 114
přijatí celkem: 114

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 145 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 79 
průměrný výsledek: 47 
směrodatná odchylka: 24,0004399484052 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
0 0 40 47 52 54 59 61 65 68 79

6.7.2020 - 0:42:59 Úvodní stránka