Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3836 - B022201A - Historické vědy - specializace Archivnictví (Bakalářský program B0222A120001) (Kombinovaná)
počet: 32
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 32 
nejlepší možný výsledek: 50 
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 12 
směrodatná odchylka: 16,6571294326934 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:14:19 Úvodní stránka