Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3838 - B022209A - Archeologie (Bakalářský program B0222A120009) (Prezenční)
počet: 33
zúčastnili se: 28
splnili podmínky přijetí: 27
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 24
přijatí celkem: 24

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 33 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 88 
průměrný výsledek: 53 
směrodatná odchylka: 26,5577320438537 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 22:02:26 Úvodní stránka