Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3839 - B031408S - Sociologie (Bakalářský program B0314A250008) (Prezenční)
počet: 101
zúčastnili se: 87
splnili podmínky přijetí: 74
nesplnili podmínky přijetí: 13
přijatí rovnou: 66
přijatí celkem: 66

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 101 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 84 
průměrný výsledek: 47 
směrodatná odchylka: 23,2374613467602 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
0 0 33 42 47 51 57 61 66 73 84

2.7.2020 - 20:57:08 Úvodní stránka