Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2020 - Detail oboru

obor: 3839 - B031408S - Sociologie (Bakalářský program B0314A250008) (Prezenční)
počet: 112
zúčastnili se: 95
splnili podmínky přijetí: 95
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 79
přijatí celkem: 79

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 95 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 73 
směrodatná odchylka: 32,9244056190082 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
49 59 63 68 73 75 76 79 84 89 90

3.8.2021 - 8:25:15 Úvodní stránka