Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3842 - N022201H - Historie (Navazující magisterský program N0222A120001) (Kombinovaná)
počet: 22
zúčastnili se: 15
splnili podmínky přijetí: 15
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 15
přijatí celkem: 15

Obor nemá písemné části zkoušky.

3.4.2020 - 23:22:34 Úvodní stránka