Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3863 - N0511A03CZEB - Biologie a ekologie - spec. experimentální biologie (Navazující magisterský program N0588A030001) (Prezenční)
počet: 13
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 11
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 9

Obor nemá písemné části zkoušky.

2.7.2020 - 22:01:16 Úvodní stránka