Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3864 - B0531A13CZBO - Chemie - spec. bioorganická chemie (Bakalářský program B0531A130003) (Prezenční)
počet: 23
zúčastnili se: 19
splnili podmínky přijetí: 19
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 19
přijatí celkem: 19

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 19 
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 110 
průměrný výsledek: 10 
směrodatná odchylka: 31,9364573103726 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 20:48:20 Úvodní stránka