Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2020 - Detail oboru

obor: 3864 - B0531A13CZBO - Chemie - spec. bioorganická chemie (Bakalářský program B0531A130003) (Prezenční)
počet: 18
zúčastnili se: 18
splnili podmínky přijetí: 18
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 18
přijatí celkem: 18

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

3.8.2021 - 8:21:11 Úvodní stránka