Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 387 - 1407R014 - Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1701) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 150 
směrodatná odchylka: 106,066017177982 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 0:30:57 Úvodní stránka